Daily Archives: 3 marca 2016

O malarstwie i podróżach Ewy Kanik

Malarstwem Ewa Kanik zajęła się za namową rodziny – bez wsparcia męża, dzieci i rodziców być może nie sięgnęłaby po pędzel. Skończyła szkołę artystyczną Opus Art w Sosnowcu, jednak przez długi czas nie zajmowała się sztuką. W końcu mąż poznał ją z malarką Urszulą Moską – ta znajomość okazała się przełomowa i spowodowała, że Ewa Kanik zaczęła malować. Malarstwo jest teraz dla niej czymś więcej, niż pasja – jak sama mówi jest równie naturalne, jak oddychanie. Continue reading

Published by: